Шаблон списку для пільгового відвідування бассейну

До профкому працівникі

КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Список

співробітників _____________________________________________________

(повна назва факультету, підрозділу)

які  відвідують басейн ЦФВіС КПІ ім. Ігоря Сікорського   в  ___семестрі 2017/2018 навчального року

п/п

ПІП

(вказати повністю)

Кафедра

Посада

Контак телефони

Ідентифікацій-

ний код

посвідчення

Робоч./моб./дом.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 

            

Голова профбюро

___________________________                                           _________________

(вказати підрозділ)                                                       (підпис та печатка)                                           (ПІП)