Конференція трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського

У онлайн режимі 28.10.2021 відбулася конференція трудовго колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На конференції було розглянуто ряд важливих питань, а саме наведена інформація  ректором університету Михайлом ЗГУРОВСЬКИМ щодо вимог та викликів сьогодення.  Погоджено статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського в новій редакції, відповідно до вимог чинного законодавства. І на завершення  конференції у різному  було розглянуто  хід виконання завдань 3 Розділу «Охорона праці та здоров’я» Колективного договору 2021-2024 рр. , затверджено складу Ради трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань університету та затверджено виборних представників від факультетів/ навчально-наукових інститутів до складу Вченої ради Університету