Про режим роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського у зв’язку зі святами 01 та 09 травня 2018 року

Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України, з метою створення сприятливих умов для відпочинку здобувачів вищої освіти, працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, раціонального використання робочого часу, підтримання внутрішнього порядку в навчальних корпусах, студентських гуртожитках, на території Університету, а також в підрозділах у неробочі та святкові дні, оголошується неробочим днем для працівників, яким встановлений п’ятиденний робочий тиждень:

– понеділок 30 квітня 2018 року з відпрацюванням за цей день у суботу 14 квітня 2018 року;
– понеділок 07 травня 2018 року з відпрацюванням за цей день у суботу 21 квітня 2018 року;
– вівторок 08 травня 2018 року з відпрацюванням за цей день у суботу 19 травня 2018 року;

Керівники структурних підрозділів, яким встановлено 6 – денний робочий тиждень, мають забезпечити роботу структурних підрозділів 30 квітня, 07 травня та 08 травня 2018 року в звичайному робочому режимі.

Керівники структурних підрозділів заняття із здобувачами вищої освіти, які були заплановані на 30 квітня, 07 травня та 08 травня 2018 року, мають провести за окремим графіком в квітні-травні 2018 року, погодженим з навчальним відділом Університету.