Протокол спільного рішення адміністрації та первинної профспілкової організації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Протокол складено робочою комісією для ведення колективних переговорів щодо перевірки виконання Колективного договору за період з квітня 2019 р. по квітень 2020 р. та укладення Колективного договору на наступний період, затвердженою наказом ректора № 4/202 від 27.12.2019 р. у складі 20 осіб з рівним представництвом від сторін.

У зв’язку із запровадженням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 та від 25.03.2020 р. № 239, а також наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України робоча комісія ухвалила рішення, якими рекомендує трудовому колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  1. Прийняти звіти адміністрації та профкомів про виконання положень Колективного договору університету за період з квітня 2019 р. по квітень 2020 р.;
  2. Розглянути проєкт Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського зі змінами та доповненнями, схваленими робочою комісією на підставі сьомого абзацу преамбули договору на засіданні 13 березня 2020 р., і надати пропозиції та зауваження до 16 квітня 2020 р.;
  3. Використовувати положення Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського зі змінами та доповненнями, опрацьованими робочою комісією на підставі отриманих пропозицій та зауважень, підписаного та зареєстрованого у встановленому порядку;
  4. Ввести в дію Стратегію розвитку Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” на 2020-2025 роки, рекомендовану рішенням Вченої ради університету від 09 грудня 2019 р. з урахуванням пропозицій за результатами обговорення в колективах.

 

Від адміністрації:
Перший проректор
Юрій ЯКИМЕНКО

Від профкому:
Заступник голови Профкому
Валерій КОРСАКОВ