Освітній процес в КПІ ім.Ігоря Сікорського відбувається згідно із затвердженим Графіком навчального процесу. Зміни в Графіку не плануються.

Графіки у приєднаних файлах. Умовні позначення (скорочення):

_ – теоретичне навчання;
К – канікули;
С – екзаменаційна сесія;
Д – дипломне проектування;
ДП – захист дипломного проекту (роботи) або державний екзамен (державна атестація);
ЗЕ – заліково-екзаменаційний тиждень

5** – Перший курс навчання за освітнім ступенем Магістр за ОПП та Магістр за ОНП
6*** – Другий курс навчання за освітнім ступенем Магістр

Примітки: *

ДП за відповідними напрямами та спеціальностями проводиться:

– Дипломне проектування та захист дипломної роботи бакалаврів завершується до 30.06.2018 р.
– Переддипломна практика за ОКР “спеціаліст” проводиться з 01.09.2017 р. по 26.10.2017 р.
– Дипломне проектування та захист дипломного проекту за ОКР “спеціаліст” проводиться з 27.10.2017 р. по 31.12.2017 р.

Виконання та захист магістерської дисертації проводиться:

– з терміном навчання 1 рік 9 місяців – з 12.03.2018 р. по 31.05.2018 р.
– з терміном навчання 1 рік 4 місяці – по 31.12.2017 р.

Завантажити графік