Житлово-побутова робота

Для контролю та вирішення житлових питань працівників в університеті функціонує Рада трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань університету,  склад якої затверджується Конференцією трудового колективу.

Склад Ради трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань університету

Наталія СЕМІНСЬКА – проректор з НВР, голова Ради;
Вадим КОНДРАТЮК – проректор з АР;
Валерій КОРСАКОВ – заступник голови профкому;
Олександр ШЕЙКО – заступник голови профкому;
Сергій МАНЗЮК – директор ДМСП;
Тетяна КОВТУН – начальник соціально-побутового відділу;
Олександр ІЩЕНКО – директор студмістечка;
В’ячеслав ПРЯМІЦИН – начальник юридичного відділу;
Ігор СТЕПАНЮК – голова профкому студентів;
Людмила РИБАЧУК – провідний фахівець студмістечка, секретар Ради.

У свої діяльності Рада керується наступними нормативними документами:
Житловий Кодекс Української РСР
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Колективний договір університету
Статут університету

Засідання Ради проходять в останню середу кожного місяця.
Заяви та супровідні документи для розгляду на поточному засідання Ради подаються не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати засідання.

Заява щодо встановлення терміну виселення з гуртожитку

Заява_на_термін виселення_у_гуртожитку

Завантажити заяву 


Інформація щодо супровідних документів

До заяви додаються документи, які засвідчують підставу щодо зміни термінів проживання у гуртожитку:

  • Для працівників, які завершили підготовку наукової роботи, але потребують подовження проживання для її захисту: клопотання за підписом завідуючого кафедрою та наукового керівника, витяг із протоколу розширеного засідання кафедри або оголошення про захист, або примірник автореферату;
  • Для працівників: клопотання за підписом керівника підрозділу, у якому працює працівник, документи, що підтверджують професійні здобутки.

 

Заява та підтверджувальні документи подаються до Профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського, кімната 267-1