Житлово-побутова робота

Для контролю та вирішення житлових питань працівників в університеті функціонує Рада трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань університету,  склад якої затверджується Конференцією трудового колективу.

Склад Ради трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань університету

Олексій ЖУЧЕНКО   –        проректора з науково-педагогічної роботи, голова Ради;

Вадим КОНДРАТЮК   –        проректор з адмністративної роботи;

Юрій ВЕРЕМІЙЧУК     –        заступник голови профкому;

Олександр ШЕЙКО      –        заступник голови профкому;

Сергій МАНЗЮК –        директор ДМСП;

Тетяна КОВТУН           –        начальник соціально-побутового відділу;

Олексій ЦАРЕНОК     –        директор студмістечка;

В’ячеслав ПРЯМІЦИН  –        начальник юридичного відділу;

Ігор СТЕПАНЮК         –        голова профкому студентів;

Людмила РИБАЧУК –   провідний фахівець студмістечка університету, секретар Ради.

У свої діяльності Рада керується наступними нормативними документами:
Житловий Кодекс Української РСР
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Колективний договір університету
Статут університету

Засідання Ради проходять в останню середу кожного місяця.
Заяви та супровідні документи для розгляду на поточному засідання Ради подаються не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати засідання.

Заява щодо встановлення терміну виселення з гуртожитку

Заява на голову комісії

Завантажити заяву 


Інформація щодо супровідних документів

До заяви додаються документи, які засвідчують підставу щодо зміни термінів проживання у гуртожитку:

  • Для працівників, які завершили підготовку наукової роботи, але потребують подовження проживання для її захисту: клопотання за підписом завідуючого кафедрою та наукового керівника, витяг із протоколу розширеного засідання кафедри або оголошення про захист, або примірник автореферату;
  • Для працівників: клопотання за підписом керівника підрозділу, у якому працює працівник, документи, що підтверджують професійні здобутки.

Заява та підтверджувальні документи подаються до Профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського, кімната 267-1