Профспiлкові організації

NTUU "KPI" trade unions

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Первинна організація профспілки – добровільне об’єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація створюється в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію. Про свою приналежність до профспілки первинна профспілкова організація повідомляє відповідний територіальний орган юстиції та роботодавця. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності чинним законодавством, вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів. Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, в терміни, визначені профкомом або вищим профспілковим органом.

Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України – http://pon.org.ua

Первинна профспілкова організація Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського  – добровільне об’єднання працівників та здобувачів вищої освіти університету, що заявили про входження до її складу. Вищим органом первинної профспілкової організації є її конференція.

Голова Профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського: Безуглий Михайло Олександрович
Адреса: Головний корпус, кім. 265
Телефон: 456-44-25, 204-99-39
Email: info_profkom@kpi.ua
Сайт: https://profkom.kpi.ua