ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ – ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ «ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ» ВІД ВЛАДИ

Розробленим Мінекономіки законопроєктом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин”, що надійшов до СПО об’єднань профспілок, пропонується:

1. Виокремлення педагогічних працівників як осіб, з якими може укладатися строковий трудовий договір

2. Розширення можливості укладення строкових трудових договорів з усіма категоріями працівників.

3. Встановлення максимального строку дії строкового трудового договору

4. Розширення переліку осіб, при прийнятті на роботу яких може встановлюватися випробування

5. Можливість постійного переукладення строкового трудового договору

6. Скасування обов’язку погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

7. Скасування необхідності затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

8. Застосування надурочних робіт без одержання дозволу профспілки

9. Звуження прав профспілкових організацій щодо надання дозволу на роботу працівників в вихідні дні та дні державних і релігійних свят.

10. Скасовується обов’язковість ведення графіків відпусток та письмового повідомлення працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
11. Скасовується погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) перенесення на інший період щорічної відпустки за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.
12. Розширення переліку працівників, які несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі
13. Скасовується обов’язок роботодавця під розписку інформувати працівника про небезпечні умови праці
Таким чином, Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин” суперечить низці міжнародних нормативно-правових актів, Конституції України, звужує права та гарантії працівників.