Комісія громадського контролю

– здійснює контроль над виконанням бюджету університету;
– перевіряє відповідность діючому законодавству кадрової роботи у КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– перевівряє роботу пунктів побутового обслуговування працівників та студентів університету на його теріторії;
– контролює умови харчування працівників і студентів в пунктах, розташованих на території університету;
– організовує групи громадського контролю на факультетах;
– здійснює взаємодію з вищими та нищими за підпорядкуванням профспілковими органами.
Голова комісії: Галицька Раїса Дмитрівна
т. 204-90-78

Склад комісії

Раїса ГАЛИЦЬКА
Голова комісії
Віктор ШИНКАРЕНКО
Юлія КРЕНЧАНІН