Комісія з охорони праці

– контролює дотримання адміністрацією законодавства про робочий час, вихідні дні, про відпустки, про охорону праці жінок та підлітків;
– перевіряє законність застосування понад урочних робіт;
– перевіряє стан техніки безпеки та виробничої санітарії на робочих місцях, виробничих дільницях, проводить заходи по влаштуванню здорових та безпечних умов праці; бере активну участь в підготовці та виконанні масових заходів по охороні праці;
– бере уасть у підготовці та перевірці виконання угоди по охороні праці, а також перевіряє використання коштів, які виділені на проведення заходів по оздоровленню умов праці;
– контролює організацію та якість інструктування та навчання робочих безпечним прийомам роботи.
Голова комісії: Шведін Руслан Миколайович 
т. 204-90-78

Склад комісії

Руслан ШВЕДІН
Голова комісії
Георгій КАЛАЙДА
Юлія Вдовиченко