На засіданні Профкому працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського: 08.06.2018

08 червня відбулося виїздне засідання профкому працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі СОТ «Політехнік». На засіданні було розглянуто наступне:

  1. Про загальні проблеми профспілкового руху та інші завдання.
  2. Про поліпшення організаційної роботи та наведення ладу в документах профбюро підрозділів.
  3. Про особливості організації учбового процесу в 2018/2019 навчальному році та інше.
  4. Інформування про роботу сайту профкому та розвиток інформаційного забезпечення.
  5. Різне.
По першому питанню в.о. голови профкому Михайло Безуглий поінформував про виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, яке відбулося 6 червня у Залі Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, де йшла мова про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні.
Безуглий М. О. вніс роз’яснення щодо підміни понять про потребу в технічних кадрах та кількості держзамовлень на технічні спеціальності. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти» (реєстр. № 8385 від 18.05.2018) – мова в документі йшла про розширення автономії вишів і повноважень їхніх наглядових рад. М. Безуглий роз’яснив учасникам виїзного засідання, що Модель управління університету, яка існувала – буде змінено, наприклад – прибрати норму обрання ректора більшістю голосів (50% і одна особа), пропонують обирати за конституційною формою. Нововведення яке на пряму стосується профспілкової діяльності: в Статуті профспілки та в законі «Про вищу освіту» прописані важелі впливу від профкому – обов’язкова участь голови профкому в складі Вченої ради за посадою. Громадська участь в таких випадках буде передбачена в іншій формі. Турбує те, що цей законопроект проходить у всіх читаннях і в усіх комітетах ВРУ і швидко.  ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ініціював проведення наради профспілкових представників для обговорення проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти», яка відбулася 7 червня 2018 року. Проаналізувавши проект закону щодо зміни системи управління закладами вищої освіти, учасники зробили висновки про недоцільність його прийняття і визнання таким, що звужує права закладів вищої освіти на автономію та містить низку взаємовиключних норм в системі управління ними, спричинить звуження державних гарантій фінансового забезпечення здобуття якісної вищої освіти. Позиція освітян – не підтримувати законопроект, а звернутися до Верховної Ради України щодо зняття його з розгляду для подальшого ґрунтовного доопрацювання.
По другому питанню виступив заступник голови профкому В. О. Корсакова про поліпшення організаційної роботи та наведення ладу в документах профбюро підрозділів. Корсаков В.О. наголосив також про те, що ревізійною комісію планується перевірка в профбюро підрозділах університету. Перевірятимуть діяльність голів профбюро: ведення та збереження документів профбюро, порядок їх обліку, як виконуються поставлені завдання та ін.. В. Корсаков звернув увагу голів профбюро на якість підготовки Колдоговору підрозділів, а саме дотримання рекомендацій, а також оформлення згідно правил – виконання всіх прописаних процедур.
Відповідно до порядку денного було обговорено – Про особливості організації учбового процесу в 2018/2019 навчальному році та інше, доповів заступник голови профкому О. Шейко. Про зміни, які відбулися в процесі документообігу в університеті: в січні цього року за Наказом ректора було створено комісію з перевірки та розгляду документообігу, що пов’язаний з навчальним процесом, а саме щодо методичної документації. Проаналізувавши та вислухавши всі пропозиції, дійшли висновку, що не все можна скоротити, бо всі ці документи пов’язані з освітніми нормативами МОН, акредитаційними документами та інш.. Комісією складено протокол  з рекомендаціями та було передано до навчально-методичного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського. У НМВ було створено Робочу комісію по розгляду цих та прийнято такі зрушення в документообігу:
1.До інформаційного пакету: Стандарти вищої освіти, освітні програми, програми навчальних дисциплін, описи кредитних модулів – вилучаються.
2.Матеріали з науково-методичного забезпечення зберігаються в електронному вигляді.
3.Навчально-методичні документи зі спеціальності: стандарти з вищої освіти за спеціальністю, за рівнем освіти, освітні програми за спеціальностями, навчальні і робочі навчальні плани.
4.Програми навчальних дисциплін. З переліку документів кафедр вилучаються:
-журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт і курсових проектів;
-журнали обліку виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання;
-журнал обліку закріплення за студентами тем кваліфікаційних робіт.
5.Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін складається з програм навчальних дисциплін і робочих навчальних кредитних модулів.
За рекомендаціями Методичної Ради треба ухвалити новий макет робочих навчальних програм, дисциплін і робочих програм кредитних модулів. Рекомендувати переробити програми за новими макетами.
Відповідно до четвертого питання обговорили роботу оновленого сайту профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського, який запрацював з січня 2018 року, доповів – Веремійчук Ю.А. Він нагадав, що минулого року на виїзному засіданні було обговорено та погоджено меню сайту. Все це на сьогодні втілено і працює: зручне меню, доступна інформація. Це допомагає не тільки головам профбюро в інформуванні, а й всім членам профспілки: гарячі новини про події, колективний договір, бланки заяв, оздоровлення, дозвілля та багато іншої корисної інформації. Є посилання на головну сторінку КПІ, відділ Охорони праці, Facebook та ін. За статистикою активність відвідування сайту з квітня значно зростає в зв’язку з оздоровленням у літній період. В майбутньому планується розмістити нові шаблони на адміністративні документи.
Під час перебування Членів профкому на базі комісією соціального страхування та оздоровлення було проведено перевірку готовності СОТ «Політехнік» до оздоровчого сезону. Голова комісії Савчук А.В. доповів, які відбулися зміни за рік. Є позивні зміни не зважаючи, що капіталовкладень у розвиток бази не було. Всі зауваження  та рекомендації  відображено у акті перевірки. Від Профкому КПІ на розвиток СОТ «Політехнік» привезли в подарунок та вручили директору тенісний стіл та набір ракеток і м’ячів – з  побажанням використовувати для дозвілля на базі відпочинку.